tabaelm logo

TABAELM Uluslararası Enstitüsü

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından izinli bir kurumdur
Türkiye ve Azarbaycan Üniversitelerine oğrenci gönderme hizmeti
İran Milli eğitim bakanlığından alınan ilk izinli Kurum

Enstitü Müdürünün Mesajı

Böylesine hızlı ve dinamik bir çağda, eğitimin geleneksel çerçevelere sığdırılamayacağının farkındayız. Öğrenci odaklı anlayışımızla güçlendirdiğimiz bu farkındalık, Enstitümüzdeki eğitimin en son teknolojiler kullanarak verilmesini sağlamaktadır. Kurulduğu günden beri; özgür düşünce ortamında bilgi üretmeyi ve aktarmayı, öğrencilerinin vizyonunu genişletip girişimci ruhlarını ortaya çıkarmayı, sektöre aydın insanlar kazandırmayı temel hedef edinen Taba Elm Uluslararsı Enstitüsü, kısa sürede hem ülkemizde hem uluslararası alanda çok saygın bir yer edinmiştir. Hızla gelişen ve değişen iş dünyası ve toplumsal ihtiyaçlar, öğrencilerimizin, öğrenme alanları dışında da kendilerini bireysel olarak geliştirmelerini bir zorunluluk haline getirdi. Ülkemizin gelişmesi ve büyümesi için attığımız her adımda sizlerin de yanımızda olması temennisiyle Enstitümüzün kapılarını size sonuna kadar açıyoruz. Çalışma arkadaşlarım ve kendi adıma sizleri sevgiyle kucaklıyorum.

Prof.Dr.Naser.M. TABATABAEİ

Taba Elm Uluslararası Enstitüsü Müdürü