tabaelm logo

TABAELM Uluslararası Enstitüsü

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından izinli bir kurumdur
Türkiye ve Azarbaycan Üniversitelerine oğrenci gönderme hizmeti
İran Milli eğitim bakanlığından alınan ilk izinli Kurum

Yabancı Çalışanlara Süresiz Çalışma İzni ve Turkuaz Kart Verilecek


Yabancıların Türkiye'de çalışmasına düzenleme getiren tasarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi. Yabancı Çalışana 'turkuaz Kart' verilecek. Türkiye'deki yabancıların kayıt dışı istihdamının önlenmesi , ülke içerisindeki yerli ve yabancı işgücünden de yararlanılmasını öngören "Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı"TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’ndan kabul gördü.

TURKUAZ KART SİSTEMİ NEDİR?

Turkuaz Kart, yabancıların Türkiye'de çalışmasına imkân sağlayan ve ABD'deki "Green Card" uygulamasına benzeyen bir uygulama. Türkiye'de yakında başlatılacak ve sistemin hazırlığı için düğmeye basıldı. Vasıflı yabancı uyruklu çalışanlar Türkiye'de çalışabilecek.

GENİŞ SÜRELİ İKAMET İZNİ

Yabancı uyrukluların çalışma süreçlerine ilişkin mevzuatta gerekli ilave iyileştirmeler yapılarak hayata geçirilecek. Bu kapsamda, nitelikli insan gücü için "Turkuaz Kart" sistemi geliştirilecek.

Eğitim, tecrübe, ücret, dil bilgisi gibi unsurlar dikkate alınarak bir puanlama sistemi çerçevesinde nitelikli insan gücü için özel bir çalışma izni süreci tasarlanacak. Bu çerçevede belirli kriterleri sağlayan kişiler için deneme süresi sonrasında, geniş süreli ikamet iznini öngören "Turkuaz Kart" verilecek. Kart ile ülkeye gelecek yabancı uyruklu kişilerin vatandaş olmadan belli haklardan istifade etmesi sağlanacak.

Öte yandan, Türkiye'de iş kurma potansiyeli olan kişilerin, ülkeye getirebilecekleri belirli bir finans miktarı dikkate alınarak, aynı imkânlardan yararlanmaları sağlanacak.

VATANDAŞLIKTAN FAYDALANMA İMKÂNI

Ayrıca, nitelikli yabancıların vatandaşlığa geçirilmesi konusunda yurt dışı ülke örnekleri incelenecek ve Türkiye'nin koşullarına uygun öneriler getiren rapor hazırlanacak. Bunun sonucunda da nitelikli yabancı uyruklu kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş işlemleri kolaylaştırılacak.

Üniversitelerde yabancı öğrenci sayısının artırılmasına yönelik yatırımlar teşvik edilecek ve yabancı öğrenci sayısı artırılacak, yurt dışından nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulan alanlar ve yabancı öğrenciler belirlenecek, öğretim üyesi, araştırmacıların karşılaştıkları sorunlar tespit edilecek.

YABANCI ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ SAĞLANACAK

Eylem planlarına göre, yurt dışındaki lisansüstü eğitimli Türkiye vatandaşları taranacak. Bu veriler bir veri tabanında toplanacak ve katalog hazırlanacak. Veri tabanının güncel tutulması ve yurt dışındaki lisansüstü eğitimli vatandaşlarımızın kaydolması için bir iletişim sistemi hazırlanacak.

Bu sistem kanalıyla duyurular, haberler gibi paylaşımlar yapılarak, veri tabanı cazip kılınacak ve söz konusu araştırmacıların bir araya getirilmesine yönelik etkinlikler düzenlenecek. Öte yandan, üniversitelerde yabancı öğrenci sayısının artırılmasına yönelik yatırımlar teşvik edilecek ve yabancı öğrenci sayısının artırılması sağlanacak.