tabaelm logo

TABAELM Uluslararası Enstitüsü

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından izinli bir kurumdur
Türkiye ve Azarbaycan Üniversitelerine oğrenci gönderme hizmeti
İran Milli eğitim bakanlığından alınan ilk izinli Kurum

TÖMER:

Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi

TABAELM Tömer kurslarında dersler, Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretilmesinde uzmanlaşmış öğretim görevlileri tarafından sürdürülmekte ve derslerde alanında uzman yazarların hazırladığı yayınlardan yararlanılmaktadır.

Türkçe Öğretim Merkezi’nde dil öğretimi

  • Anlama (Dinleme-Okuma)
  • Konuşma (Karşılıklı Konuşma-Sözlü Anlatım)
  • Yazma (Yazılı Anlatım)
  • Dil Bilgisi olmak üzere dört temel dil becerisinin eşit ağırlıklı olarak geliştirilmesine dayalıdır.

Türkçe kurslarımızda en deneyimli hocalar yabancı uyruklu öğrencilerimize Türkçe öğretmektedirler. Kursun bitiminde ise başarılı olan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Türkçe Yeterlilik Belgesi” (Türkçe Diploması) almaya hak kazanmaktadırlar.