• دوره های آزمون ALES
  • دوره های آزمون GRE
  • دوره های آزمون   TOEFL
  • دوره های آزمون   TÖMER
  • مشاوره و ثبت نام شرکت در آزمونهای ALES و YDS
  • ارائه انواع کتب و جزوات مورد نیاز
  • انجام مراحل ثبت نام اخذ کارت ورود به جلسه و اعلام نتایج دانشگاههای  TOEFL ,GRE, ALES
  • برگزاری تورهای شرکت در آزمون دانشگاهها