• خدمات ثبت نام آزمونهای ورودی دانشگاههای ترکیه  YÖS
  • خدمات دوره ای جهت آمادگی کنکور ترکیه و رفع اشکال
  • انجام مراحل ثبت نام اخذ کارت ورود به جلسه و اعلام نتایج دانشگاههای مختلف
  • برگزاری تورهای شرکت در آزمون دانشگاهها
  • انتخاب رشته و ارسال مدارک داوطلبان و اخذ پذیرش از دانشگاهها
  • ارائه انواع کتب و جزوات آموزشی
  • مشاوره نکات تستی و کلیدی آزمونهای دانشگاهها
  • اخذ بورس تحصیلی از دانشگاه های ترکیه در رشته های پزشکی . دندانپزشکی و داروسازی