وزارت علوم

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم برای سال ۲۰۲۱ اعلام شد

اداره کل امور دانش‌آموختگان سازمان وزارت علوم در راستای اعتبارسنجی دانشگاه‌های معتبر جهان، نسبت به بررسی و اعلام اعتبار دانشگاه‌های خار...

ادامه مطلب

دانشگاه های وزارت بهداشت

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت برای سال ۲۰۲۱ اعلام شد

دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت با بررسی‌های دقیق کارشناسان وزارت و در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی Times، QS و Sha...

ادامه مطلب