دانشگاه های وزارت بهداشت

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت برای سال ۲۰۲۱ اعلام شد

دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت با بررسی‌های دقیق کارشناسان وزارت و در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی Times، QS و Sha...

ادامه مطلب