اخبار

تقویم آزمون ورودی دانشگاه های معتبر ترکیه (YÖS 2022-2023)

تقویم آزمون دانشگاه ها

مدارک لازم جهت ثبت نام آزمون های یوس دانشگاه:

اسکن پاسپورت ( صفحه اول)
اسکن عکس ۴*۳
کپی پاسپورت
تکمیل فرم ثبت نام موسسه
هزینه ثبت نام

 

دانشگاه سامسون:

تاریخ آزمون : ۸ خرداد ۱۴۰۱(۲۰۲۲Mayıs29) ساعت ۱۳

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۱۶ فروردین ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه باشکنت:

تاریخ آزمون :

تاریخ آزمون اول :

۱۷ اسفند ۱۴۰۰  (۲۰۲۲Mart8)

 

تاریخ آزمون دوم :

۲۳ فروردین ۱۴۰۱  (۲۰۲۲Nisan12)

 

تاریخ آزمون سوم :

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Mayıs10)

 

تاریخ آزمون چهارم :

۳ خرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲mayıs24)

 

تاریخ آزمون پنجم :

۱۷ خراد ۱۴۰۱  (۲۰۲۲Haziran7)

 

تاریخ آزمون ششم :

۳۱خرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Haziran21)

 

تاریخ آزمون هفتم :

۲۳ تیر ۱۴۰۱  (۲۰۲۲Temmuz14)

 

تاریخ آزمون هشتم :

۴ مرداد ۱۴۰۱  (۲۰۲۲Temmuz26)

 

تاریخ آزمون نهم  :

۱۸ مرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Ağustos9)

 

تاریخ آزمون دهم :

۱ شهریور ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Ağutos23)

 

تاریخ آزمون یازدهم :

۱۵ شهریور ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Eylul16)

 

تاریخ آزمون دوازدهم :

۲۹ شهریور ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Eylul20)

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه ساکاریا:

تاریخ آزمون : ۱۴ خرداد ۱۴۰۱(۲۰۲۲Haziran4 ) ساعت ۱۵:۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۱۵ اردیبهشت  ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه مصطفی کمال :

تاریخ آزمون : ۳۱خرداد ۱۴۰۱(۲۰۲۲Haziran21 ) ساعت ۱۰:۳۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۱ خرداد  ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه ارزروم تکنیک :

تاریخ آزمون : ۸ خرداد ۱۴۰۱(۲۰۲۲Mayıs29 )

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه استانبول:

تاریخ آزمون : ۲۱ خرداد ۱۴۰۱(۲۰۲۲Haziran11 )

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه چوکوروا:

تاریخ آزمون : ۲۱ خرداد ۱۴۰۱(۲۰۲۲Haziran11 )

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه اینونو مالاتیا:

تاریخ آزمون : ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱(۲۰۲۲Mayıs21 )

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه هاران:

آزمون شماره ۱

تاریخ آزمون : ۱۴ اسفند ۱۴۰۰(۲۰۲۲Mart5 )ساعت ۱۴

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

 

آزمون شماره ۲

تاریخ آزمون : ۲۱ خرداد ۱۴۰۱(۲۰۲۲Haziran11 )ساعت ۱۴

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۴

 

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه استانبول جراح پاشا:

تاریخ آزمون : ۳۱ تیر ۱۴۰۱(۲۰۲۲Haziran25 ) ساعت ۱۴:۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *